Skip to content

Stille week 2024

Wij zijn dankbaar dat dit jaar het weer mogelijk is om u van harte uit te nodigen voor de stille-week- bijeenkomsten in de kerk. Tegelijk blijft het mogelijk deze bijeenkomsten online te volgen. Zo kunnen wij met zoveel mogelijk dorpsgenoten toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen.

Wat is het juist in deze periode mooi en waardevol de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid te ervaren. En in die verbondenheid samen tot onze God te mogen gaan. Hij die in Jezus Christus onze Vader wil zijn, onze zonden vergeeft en ons eeuwig leven belooft (Efeze 1).

Het thema in de zgn. stille week is “Ga mee!”. In deze week willen wij in het bijzonder stil staan bij de grootsheid van Jezus dienstbaarheid en opoffering en wat dit voor betekenis voor ons leven mag hebben.

Van maandagavond 25 maart tot en met donderdagavond 28 maart vinden DV deze bijeenkomsten plaats. De ontmoetingen beginnen om 19:30 uur.

Maandagavond 25 maart (deze kerk), aanvang 19:30 uur. Online volgen, klik hier.
Dinsdagavond 26 maart (Hervormde kerk), aanvang 19:30 uur. Online volgen, klik hier.
Woensdagavond 27 maart (deze kerk), aanvang 19:30 uur. Online volgen, klik hier.
Donderdagavond 28 maart (Hervormde kerk), aanvang 19:30 uur. Online volgen, klik hier.

Ook dit jaar worden de liturgieën niet huis aan huis verspreid. Wel zijn deze in de kerk beschikbaar. Tijdens de uitzending worden de teksten van de liederen getoond.

Een gezegende week op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Werkgroep Stille Week